Ochrana soukromí


Naše společnost Serena GS, s.r.o. (IČ 27448843) se sídlem Uruguayská 78/12, 120 00 Praha 2 si velmi váží Vaší důvěry a chrání Vaše data před jejich zneužitím.

Zde jsou informace o tom:

S Vašimi osobními údaji pracujeme z důvodu, abychom mohli splnit to, k čemu jsme se Vám zavázali, nebo z důvodu, že na tom máme takzvaný oprávněný zájem. Zároveň nám to pomáhá dostát všem právním povinnostem. Osobní údaje zpracováváme výhradně s Vaším souhlasem, s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy ke zpracování osobních údajů Váš souhlas nevyžadujeme.

Jaké osobní údaje zpracováváme?
Jedná se o údaje potřebné pro vytvoření nabídky, k doručení Vašich objednávek na požadovanou adresu,k fakturaci zboží nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz: jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefon, fakturační a doručovací adresa a v případě objednávky v e-shopu to jsou všechna automaticky zaznamenávaná data ( IP adresa , adresa webové stránky, čas návštěvy apod.). Můžeme po Vás požadovat i číslo Vašeho bankovního účtu a to v případě vrácení přeplatku nebo částky za stornovanou (již uhrazenou) objednávku. Tyto osobní údaje budou námi zpracovávány nejdéle 3 roky od jejich vzniku, pokud nám neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

Komu osobní údaje předáváme?
Zpracování osobních údajů je prováděno naší společností Serena GS, s.r.o., tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje však pro nás mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: externí dopravci – Česká Pošta s.p., PPL CZ s.r.o., General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., Geis Parcel CZ s.r.o. , apod. , externí firma zpracovávající účetnictví Ing. Rudolf Benirške , marketingový systém ECOMAIL.CZ, s.r.o.

Klademe důraz na zabezpečené nakládání s těmito údaji a na jejich ochranu před případným zneužitím.

Vaše práva jsou následující: